Thịnh vượng – An Khang8 loại hạt , trái cây khô, chocolate + rượu
Phát tài – Như Ý6 loại hạt , trái cây khô, chocolate + rượu
May mắn – Cát tường8 loại hạt , trái cây khô, chocolate
Sung túc – Ấm no6 loại hạt , trái cây khô, chocolate